ALVOKO AL SUBLITERAJ FORTOJ

Ho, mistero sin kaŝanta sub vualo,

Delikataj okulmovoj en malklaro.

Serpentspuroj sur la vojo traironta.

Malŝatsigno al malgrand’, per pozo pompa.

Afablaĵo sur la ŝultro de amiko.

Manmanovro kaj subtila sufokrisko.

Dancopaŝoj dediĉitaj al la luno.

Spektantaj okulparoj en mallumo.

Muziknoto de piano en vakuo.

Dubesenca asertanta malkongruo.

Ho, vespir’ de brutigitaj homfiguroj

Ĉirkaŭta de hienaj malsathurloj.

Okulgvato supra, el inter du tegoloj;

El tegmento, la kaŝrigard’ de nokthororoj.

Ho, helmintotiklo suba! Tra rektumo,

Da fekaĵo bonodora, unu tuno!

Ho, malbono evidenta per pentrarto.

La rabisaliv’ gutanta el la kadro.

Konceptado virga, mank’ de menstrusango.

Frap’ admona, pro naivo, sur la vango!

Ho, manioj, fiksideoj, ho obsedo!

Ir-reiro de la bazo al la verto.

Ho, altec’ malvarma de la stratosfero,

Fal’ subita el ĉielo al la tero.

Ho, plurtaga mumiigo de monarko,

Fenomena korpkonserv’ en sarkofago.

Ho, nudeco karnavala kaj edena,

Postaĵsving’ samtempe sankta kaj blasfema.

Ho, vizaĝesprim’ en luksaj maskobaloj,

Nevidebla urb’ malantaŭ la remparoj.

Flava puso kaj kataro, sekrecioj.

Nekontentigebla sanonostalgio.

Ho, konspirsusur’, perfid’ post la kulisoj,

Kaj ruzaĵoj, kaj ŝajnigoj kaj kapricoj.

Vivospekulad’ en ĉiutaga borso.

Apartig’ de amik’ disde la negoco.

Ho, diabla mokridego

Kun ĝuinda arda peko,

Via gusto estas kiel la mielo.

Via ombro, kiel nokto en taghelo.

Advertisements